Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Rade Kosanović pr.
Kosanović Stolarija
Železnička 48
11271 Surčin
Telefon: +381 11 8442 530
Mobilni: +381 61 130 33 32

info@kosanovic-stolarija.rs

www.kosanovic-stolarija.rs

Dizajn, programiranje i SEO:
Luis Bruchmann d.o.o
Ulica Radovanovac 8 (Erem) 22429 Voganj
Telefon: +381 61 190 87 57
info@luis-bruchmann.rs
Web: www.luis-bruchmann.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619